Intresseföreningen

Kyrkbyns Intresseförening är en ideelorganisation och skapades ursprungligen år NNNN för att verka för att bevara Kyrkbyskolan som då(!) var nedläggningshotad.

Idag är verkar föreningen för att vi alla - unga som gamla - som bor i Kyrkbyn skall ha en bra och trygg miljö.

Detta innebär att vi engagerar oss för att; se till att skolan finns kvar, hastighetsbegränsningarna hålls, bra och trygg miljö för såväl unga som gamla, ordna aktiviteter när vi känner det behövs, sprider positiva budskap om Kyrkbyn och att bo och leva här, representerar boende i Kyrkbyn mot kommun och andra organisationer m.m.

Det kostar XX kr per person eller YY kr per familj att vara medlem per år. Betalas in till BG: NN NN NN NN och ange Namn + address + email.

Styrelsens ordförande är (2009) Hjördis Lööf-Boudin. Du kommer i kontakt direkt med styrelsen på styrelsen@kyrkbyn.se


Nedan hittar du protokoll från möten och annan information.


Ċ
Jens Lundström,
25 juni 2009 06:56
Ċ
Jens Lundström,
9 juni 2009 23:37
Comments