Aktuellt‎ > ‎

Järnvägen

5/8 Bil fast vid övergången samtidigt som malmtåget passerar...
Har ni bilder eller annat när det är problem eller farligt kring jvg övergången så maila till styrelsen. Viktigt att vi kan dokumentera allt som händer så vi kan visa på farorna och behovet av en planskild korsning.

3/8 Läs vårt svar om Banverkets förstudie (se pdf fil längst ner på sidan 'Synpunkter-jvg-KIF.pdf' ) - som vi skickat till dels Banverket men även som information till Luleå Kommun Stadsbyggnadskontoret och Tekniska kontoret)

17/6 från Styrelsemötet - Diskussion om en planskild korsning har förts sedan 2001 -- och vår uppfattning är att det i dagsläget veckovis är incidenter med bristande säkerhet i direkt anslutning till övergången (personer går under bommarna, bilar fastnar mellan bommarna - senast på examen i vår fastnade en bil med takbox,) dessutom är det många bilar som vänder under stark stress/irritation kör mycket fort tillbaka genom byn för att köra ner till Stadsön och sedan åter ut på 97'an pga långa väntetider vid övergången.

8/6 från Samrådsmötet - Banverket har ett projekt om Järnvägen Gammelstad - Sunderbyn -- läs här och i Juni 2009 var det ett samrådsmöte om den förstudie som de tagit fram (här) eller det info blad som finns nedan.

Nedan är lite korta anteckningar och beslut som KIF har gjort efter samrådsmötet som hölls i Juni.

"...Banverket har gjort en förstudie om (i) planskild-korsning - under eller över jvg och (ii) förlänga bangården så malmtågen kan mötas. Vår [KIF] uppfattning är att förlänga spåren verkar vara på gång och kommer att ske inom närtid (pengar budgeterat och klart), däremot finns inte den planskilda korsningen med i deras planer (som sträcker sig 4-5 år framåt i tiden).

Kring förlängningen av bangården finns två förslag - antingen förlänger man västerut (mot Boden) eller österut. I båda fallen planerar man lägga det extra spåret på Kyrbysidan och vi uppfattade det som om Banverket förordar det västra alternativet. I det västra fallet medger Banverket att bullret kan komma att öka inne i centrala Kyrkbyn.

Banverket har uttalat att prioritera (och bekräftade även detta under mötet) att bygga en mötesplats framför att bygga bort en farlig korsning. Banverket påpekade även att att för dem är en mötesplats viktigt men en farlig korsning är en fråga mer för kommun (Stadsbyggnadskontoret, Gunilla Sehlin samt Tekniska kontoret) samt banverket.

Innan den 7/8 2009 skall alla berörda skicka in sina åsikter om detta (personer eller andra) - se Mall nedan. Föreningen [KIF] beslutade att svara från vår sida förordar vi att (i) att det Östra alternativet samt (ii) planskild korsning byggs under spåren, (iii) ge argument till varför planskilda korsningen bör påskyndas samt (iv) lägga en ytterligare cykelväg även mot och över V97..."

Ċ
Jens Lundström,
17 juni 2009 13:00
Ċ
Jens Lundström,
3 aug. 2009 11:13
ĉ
Jens Lundström,
17 juni 2009 13:12
Comments